Lees meer over Mensenrechten

Verzekeraars zijn meestal niet zelf direct betrokken bij mensenrechtenschendingen. Maar als ondernemingen of instellingen waarin zij investeren mensenrechten schenden, zijn verzekeraars wel gelinkt aan de schendingen. Zij dienen dan hun invloed aan te wenden om de schendingen te helpen beƫindigen. Als de verzekeraars bijdragen aan (voortzetting van) de schendingen kunnen ze hiervoor medeverantwoordelijk worden gehouden. Daarom hebben ze een duidelijk mensenrechtenbeleid nodig.

Een goed mensenrechtenbeleid betekent onder meer dat een verzekeraar:

  • een pakket van criteria heeft waaraan de investeringen moeten voldoen, om zo mensenrechtenschendingen te helpen voorkomen;
  • de eigen investeringen voortdurend analyseert, waarbij de gevoelige sectoren, landen en bedrijven worden geĆÆdentificeerd. Deze moeten regelmatig en nauwkeurig worden (her-)beoordeeld op grond van specifieke mensenrechtencriteria;
  • een procedure heeft om mogelijke gevolgen van een voorgestelde investering voor de mensenrechten te kunnen beoordelen op grond van een gedegen mensenrechten-effectrapportage;
  • duidelijk aangeeft bij welke activiteiten de verzekeraar zowel via zijn beleggingen als in de eigen bedrijfsvoering op grond van IMVO-overwegingen niet betrokken wil zijn.