Klimaatzaak Milieudefensie tegen ING

22 januari 2024

Afgelopen vrijdag heeft Milieudefensie een nieuwe klimaatzaak aangekondigd tegen ING. De grootste bank van Nederland is volgens eigen rapportage medeverantwoordelijk voor minstens 61 megaton broeikasgassen, ongeveer even veel uitstoot als een land als Zweden. Milieudefensie spreekt de bank aan op zijn verantwoordelijkheid voor de financiering van grote vervuilers en eist onder andere halvering van de totale uitstoot van ING en een einde aan de samenwerking van de bank met bedrijven zonder afdoende klimaatplan.

Gebrekkige klimaatplannen financiële sector
De Eerlijke Geldwijzer onderzocht begin 2023 de klimaatplannen van de tien grootste Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Ondanks het Klimaatcommitment van de sector liet het onderzoek zien dat de plannen ernstig tekort schieten. De plannen bleken niet aan te kunnen tonen dat de financiële instellingen in lijn zijn met het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, zoals afgesproken in de VN-klimaatakkoorden van Parijs en Glasgow. Ook ING scoorde een onvoldoende in dit onderzoek – zoals de bank in alle 19 beleidsanalyses sinds de start van de Eerlijke Geldwijzer in 2009 een onvoldoende scoort op het gebied van klimaat (zie de 19e beleidsupdate van mei jl. hier).

Hoewel de meeste financiële instellingen emissiereductiedoelen voor 2030 publiceren, doen de meeste dit voor een beperkt aantal sectoren of voor een selectie van beleggingscategorieën. Op die manier nemen ze slechts verantwoordelijkheid voor een deel van hun uitstoot. Ook is er vaak sprake van intensiteitsdoelen, waarmee de totale absolute emissies nog steeds kunnen groeien. Banken zoals ING bleken ook geen afdoende plannen te hebben om te stoppen met het lenen van geld aan bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasvelden. En hoewel alle financiële instellingen zeggen dat ze hun klanten aanspreken op hun klimaatambities, hanteert minder dan de helft een tijdlijn en concrete doelen om deze ambities te behalen.

Klimaatplan ING
Afgelopen najaar bracht ING een geactualiseerd klimaatplan uit. Wij constateerden toen dat ING in woorden erkent dat er urgente actie nodig is, maar dat de bank in daden achterblijft en de aanbevelingen uit ons eerdere onderzoek niet opvolgt. De bank heeft bijvoorbeeld nog steeds géén portfolio overkoepelend absoluut reductiedoel en met hun huidige intensiteitsdoelen kan de absolute CO2 uitstoot gewoon blijven stijgen. ING neemt ook onvoldoende verantwoordelijkheid voor haar volledige gefinancierde emissies (de zogeheten scope-3 uitstoot). We zullen deze klimaatzaak daarom met interesse volgen in de hoop dat het ING aanspoort om onze adviezen beter op te volgen.

Tijd voor wetgeving
Het eerdere onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer en de gebrekkige vooruitgang van ING illustreren dat de financiële sector uit zichzelf niet snel genoeg de noodzakelijke omslag maakt. Wetgeving om financiële instellingen te verplichten om een klimaatplan in lijn met Parijs te implementeren is daarom noodzakelijk. Er loopt momenteel een consultatie van het Ministerie van Financiën omtrent zo’n klimaatplicht voor de financiële sector. De Eerlijke Geldwijzer zal input leveren op deze consultatie en hoopt dat het tot snelle stappen richting ambitieuze en bindende wetgeving leidt.