Eerlijke Geldwijzer geeft advies over klimaatwet voor banken, pensioenfondsen en verzekeraars

15 februari 2024

De Nederlandse minister van Financiën, Kaag, beoordeelt de voortgang van de financiële sector op klimaat als onvoldoende en kondigt verdere verkenning aan van regelgeving om te komen tot portefeuilles in lijn met 1,5 graad.

Dat was de uitkomst van een Kamerdebat in maart 2023 over de verduurzaming van de financiële sector. Tijdens dat debat bevestigde toenmalig minister van financiën, Kaag, dat er een verkenning naar wetgeving zou komen. Die consultatie heeft lang op zich laten wachten onder meer door de val van het kabinet. De consultatie kwam er uiteindelijk en de deadline was vandaag, 15 februari. Als Eerlijke Geldwijzer hebben we hierop gereageerd.  Onze inbreng kan je hier lezen.

Vlak voor het Kamerdebat van maart 2023 publiceerde de Eerlijke Geldwijzer een beoordeling van de klimaatplannen van de grote spelers in de financiële sector. Hieruit bleek dat deze plannen nog steeds tekortschoten.  

We pleiten dan ook voor aanvullend overheidsbeleid. Bestaande maatregelen vanuit de overheid en de financiële sector, zoals het vrijwillige Klimaatcommitment van de financiële sector, zijn niet voldoende gebleken om financiële stromen in lijn te brengen met het Akkoord van Parijs. Onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer toonde aan dat Nederlandse banken in de periode 2018-2020 nog steeds meer dan twee keer zoveel geld uitleenden voor fossiele brandstoffen dan voor hernieuwbare energie. En volgens recent onderzoek van Follow the Money hielpen ING en ABN AMRO sinds 2016 olie-, gas- en kolenbedrijven die hun fossiele operaties uitbreiden om meer dan 100 miljard euro aan obligaties uit te schrijven. Dat is onverenigbaar met het 1,5°C doel van het Akkoord van Parijs.

Ook is het vanwege interne barrières, zoals een focus op korte-termijnrendement, niet waarschijnlijk dat de sector zelfstandig stappen kan zetten. Tot die conclusie kwam de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in haar advies van december 2022.

Deze consultatie kan dan ook maar tot één conclusie leiden: vier jaar nadat het klimaatcommitment werd gesloten is het tijd om de verduurzaming van de financiële sector naar een volgend niveau te tillen. Dat betekent een wettelijke verplichting voor alle financiële instellingen om hun activiteiten in lijn te brengen met het Akkoord van Parijs.