Klimaatplannen grote banken, verzekeraars en pensioenfondsen schieten ernstig tekort

20 maart 2023

Amsterdam, 20 maart 2023 - De klimaatplannen van grote financiële instellingen zoals ING, Nationale Nederlanden en PFZW schieten ernstig tekort. Hun huidige plannen zijn van onvoldoende kwaliteit om aan te tonen dat ze in lijn zijn met het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, zoals afgesproken in de VN-klimaatakkoorden van Parijs en Glasgow. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer naar de klimaatplannen van de tien grootste Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen, dat vandaag gepubliceerd wordt. 

Geen van de onderzochte financiële instellingen haalt een voldoende voor hun klimaatplan. Achmea, ASR, ABP, ING, PMT en Rabobank halen een 5. ABN Amro, BpfBouw en PFZW krijgen een 4. Hekkensluiter NN Group (Nationale Nederlanden) komt niet verder dan een 3. 

''In 2019 beloofden Nederlandse financiële instellingen met plannen te komen om hun activiteiten in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs”, stelt Barbara Oosters namens de Eerlijke Geldwijzer. “Daarvoor gaven ze zichzelf ruim drie jaar de tijd. Ons onderzoek toont aan dat de klimaatplannen van de grote financiële spelers nog steeds aan alle kanten rammelen. Minister Kaag liet eerder weten dat ze in 2023 de klimaatplannen van de financiële sector gaat beoordelen en wetgeving niet uitsluit. De tijd van vrijblijvendheid is echt voorbij.’’

Impact
De Eerlijke Geldwijzer liet de klimaatplannen van de drie grootste banken (ING, ABN Amro, Rabobank), drie grootste verzekeraars (Achmea, ASR, NN Group) en vier grootste pensioenfondsen (ABP, PFZW, PMT, BpfBouw) doorlichten door onderzoeksbureau Profundo. Voor de tien grootste financiële instellingen is gekozen vanwege de enorme invloed die zij hebben op de financiering van de energietransitie. Het onderzoek is gebaseerd op internationale aanbevelingen voor geloofwaardige klimaatplannen van bedrijven en financiële instellingen.

Koerswijziging blijft uit
Hoewel de financiële instellingen emissiereductie doelen voor 2030 publiceren, doen de meeste dit voor een beperkt aantal sectoren of voor een selectie van beleggingscategorieën. Op die manier nemen ze slechts verantwoordelijkheid voor een deel van hun uitstoot. Alleen ABP formuleert een ondubbelzinnige ambitie om de uitstoot van alle beleggingen in 2030 te halveren ten opzichte van 2019. Bij de meeste financiële instellingen ontbreken doelstellingen voor de korte termijn. Banken zoals ING en ABN Amro hebben geen plannen om te stoppen met het lenen van geld aan bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasvelden. ABP is opnieuw de enige instelling die heeft aangekondigd volledig te stoppen met beleggen in producenten van olie en gas in 2023. Hoewel alle financiële instellingen zeggen dat ze hun klanten aanspreken op hun klimaatambities, hanteert minder dan de helft een tijdlijn en concrete doelen om deze ambities te behalen. 

Ook het recent gepubliceerde rapport van KPMG, dat naar alle klimaatplannen van de financiële sector heeft gekeken, is kritisch: doelstellingen zijn moeilijk te vergelijken, vanwege verschillen in basisjaar, selectief meten en type doelstelling. KPMG concludeert dan ook dat het niet te voorspellen is of hun klimaatacties de garantie geven dat doelen behaald worden in 2030. 

Tijd voor wetgeving
Minister Kaag heeft aangekondigd met regelgeving te komen als de financiële sector onvoldoende voortgang boekt. Zij noemde specifiek het belang van duidelijke reductiedoelen voor 2030 en een heldere uitleg hoe het beleid van een financiële instelling leidt tot deze emissiereductie. Beide doelstellingen blijven te vaag in de huidige klimaatplannen.

Oosters: “We zijn blij dat Minister Kaag vorige week bevestigde dat ze een stap verder wil gaan, zij denkt hierbij aan de invoering van een verplicht klimaatplan voor de financiële sector. Dat is een goede stap in de richting maar wij roepen de minister wel op om hier een duidelijke tijdlijn aan te verbinden. Ons onderzoek toont aan dat de financiële sector uit zichzelf niet snel genoeg de noodzakelijke omslag maakt.’’