Rabobank! Stop lobby tegen de Europese verduurzamingsplannen en verzet tegen de krimp van de veestapel

26 maart 2021

Gisteren de Zembla-uitzending ‘De uitgeputte bodem: het grote geld’ gezien?
Wij zijn er erg van geschrokken dat de Rabobank in Brussel tegen de Europese verduurzamingsplannen lobbyt en zich verzet tegen de krimp van de veestapel.

Alhoewel wij weten dat het beleid van de Rabobank voor klimaat, natuur en dierenwelzijn nog niet ideaal is, en uit onze praktijkonderzoeken ook blijkt dat de Rabobank nog altijd miljarden investeert in bedrijven die betrokken zijn bij ontbossing in de Amazone en Cerrado, en in bedrijven die bijdragen aan ernstig dierenleed, dachten we dat de bank toch aan de weg timmerde op het gebied van natuur en milieu.

Want: de Rabobank zégt zich in te zetten voor duurzame landbouw en behoud van biodiversiteit. En de bank doet ook mee aan allerlei initiatieven, zoals het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Maar, dat heeft natuurlijk weinig zin als je áchter de schermen samen met landbouworganisaties gaat lobbyen tégen de krimp van de veestapel – de meest effectieve manier om onze landbouw te verduurzamen, zoals ook vorige week weer bleek uit een verkenning in opdracht van het demissionaire kabinet of een wat toegankelijker bericht hierover van een stevige bron. En als je ondertussen nog steeds 1,5 miljard blijft investeren in giftige bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat.

Toch is dat precies wat de Rabobank doet, blijkt uit onderzoek door  Zembla.

Eurocommissaris Frans Timmermans wil de Europese landbouw drastisch hervormen. Bedrijven die de intensieve landbouw financieren, moeten hun verantwoordelijkheid nemen. “Ik zeg tegen de Rabobank en dat zeg ik tegen alle financiële instellingen, kijk eens goed naar je boeken. Welke leningen die je hebt uitstaan, hebben nog toekomst?” Investeringen in landbouwmethodes die de biodiversiteit bedreigen, zou de bank moeten afschrijven. “Want als ze dat niet doen, hebben ze over een aantal jaren leningen in de boeken staan die niets meer opbrengen, die ze helemaal kwijt zijn”, aldus Timmermans tegen Zembla.