Klacht tegen ING wegens misstanden bij Indonesische kolencentrales

26 april 2021


13 Indonesische milieu- en mensenrechtenorganisaties dienen een officiele klacht  in tegen ING, omdat de bank een omstreden kolencentrale in hun land financiert. De organisaties, verenigd in de Indonesische versie van de Eerlijke Bankwijzer, Responsibank, wijzen op schending van milieu- en mensenrechten en corruptie bij de aanleg van kolencentrale Cirebon 2. ING financierde ook de Cirebon 1, waar nog steeds vervuiling, landroof, corruptie en bedreiging van lokale bewoners plaatsvinden. Al jaren roepen internationale milieu- en mensenrechtenorganisaties, waaronder de Eerlijke Bankwijzer, ING op om investeringen in de kolencentrale te stoppen. ING financiert desondanks 125 miljoen dollar in Cirebon 2 en is ‘lead arranger’ van een consortium van banken dat in totaal voor 592 miljoen dollar Cirebon 2 financierde.

Landroof, vervuiling en bedreiging van lokale bewoners
Andere in
ternationale banken trokken zich terug als investeerder vanwege internationale milieuafspraken en de misstanden rond beide centrales: de impact van de vervuilende Cirebon I op de gezondheid van omwonenden en het lokale milieu is groot. Bovendien is er sprake van corruptie, worden mensen die zich verzetten tegen de Ciberon II bedreigd en zijn lokale boeren van hun land verjaagd om plaats te maken voor de centrale. Ratiman, een lokale boer, vertelt dat hij onder dwang zijn grond moest verkopen:

     

Oficiële klacht
Responsibank diende de klacht tegen ING op 26 april (tijdens de jaarvergadering van ING).
Ah Maftuchan, coördinator Responsibank Indonesia: “ING is medeverantwoordelijk voor giftige stoffen in het milieu, schade voor boeren en vissers en doden door luchtverontreiniging. Iedere nieuwe kolencentrale in Indonesië leidt tot gemiddeld 600 extra doden per jaar. Laat ING de zorgen van lokale Indonesiërs over corruptie en schending van mensenrechten serieus nemen en tegengaan. Als ING dat niet wil of kan: neem je verantwoordelijkheid en stop de financiering van kolencentrales in Indonesië!”

Responsibank is onderdeel van Fair Finance International, waar ook de Nederlandse Eerlijke Bankwijzer deel van uitmaakt. De Eerlijke bankwijzer onderschrijft de klacht en de eisen van Responsibank. Door vanuit Nederland druk uit te oefenen, kunnen we Responsibank en de lokale bevolking in Indonesië ondersteunen in het verzet tegen de Cirebon II. En ING dwingen om openheid te geven of en hoe de bank bijdraagt aan herstel van schade aan het milieu en de slachtoffers van mensenrechtenschendingen.

ING, Pak je verantwoordelijkheid