Blog: Financiële instellingen kunnen de eiwittransitie versnellen

12 oktober 2021

Na het rapport van de Eerlijke Geldwijzer dat we lanceerden in mei over de noodzaak van een eiwittransitie, heeft de Nederlandse minister van LNV, Carola Schouten, vorige week, ter bevestiging van het rapport en de bevindingen ervan, het rapport volledig onderschreven met de woorden: "Ik roep financiële instellingen op om de inhoud en aanbevelingen uit het rapport van de Eerlijke Geldwijzer over te nemen en waar mogelijk te implementeren". In dit rapport wordt de nadruk gelegd op de urgentie van deze overgang en de voordelen die een plantaardig dieet biedt voor mens, dier en planeet. Het is geen "klassiek" rapport, waarin we de banken scoren. Inspiratie stond centraal.

Webinar
Als opvolging op ons rapport h
ielden we op 28 september een vertrouwelijk webinar met banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Het doel was om te inspireren en te laten zien welke disbalans er de afgelopen decennia in onze diëten is ontstaan. In de afbeelding hieronder is deze disbalans heel duidelijk te zien. De drie lagen die uiteenlopen representeren de disbalans die is ontstaan in de afgelopen 50 jaar: de roze vleesberg boven en gele kaasberg onder zijn enorm gegroeid, waar deze eerdere decennia in verhouding waren met het aandeel plantaardig. Het doel is deze drie weer in balans te krijgen in aanloop naar 2050.

Het webinar leidde tot vragen van de financiële sector voor onze experts waaruit bleek dat zij van goede wil zijn. Velen zien de noodzaak van een eiwittransitie en zijn zoekende hoe dit het beste vorm te geven.

De vraag is niet of we moeten veranderen, maar wanneer en hoe. De meeste mensen weten inmiddels wel dat er een energietransitie nodig is en dat we moeten stoppen met fossiele brandstoffen en overstappen op duurzame energie. Maar als het gaat om de landbouwindustrie en de hoeveelheid broeikasgassen die onze aarde vervuilen en de biodiversiteit schaden, lijkt het gevoel van urgentie minder te zijn. En dan heb ik het nog niet eens over het slechte dierenwelzijn in deze sector. Toch is de noodzaak om de landbouwsector te laten inkrimpen om klimaatdoelstellingen te halen en verder verlies van biodiversiteit te voorkomen, zeer urgent.

Financiële instellingen kunnen een sleutelrol spelen om deze transitie te versnellen. Ze kunnen bijvoorbeeld hun investeringen en leningen verschuiven en actief nieuwe bedrijven ondersteunen die de eiwittransitie kunnen helpen versnellen. En ze kunnen met aantrekkelijke financiële producten bedrijven in de voedingssector stimuleren over te stappen op een meer plantaardige en alternatieve eiwitproductie.

Triodos heeft een concrete strategie voor de eiwittranistie
Op dit moment heeft alleen Triodos een concrete strategie voor de eiwittransitie. Wij moedigen financiële instellingen aan deze urgente transitie op zich te nemen en strategieën te ontwikkelen voor een snellere verschuiving naar meer plantaardig. Wij streven naar een reductie van 50 procent aan dierlijke eiwitten in 2040 voor mens, dier en planeet.

Biodiversiteitstop (CBD CoP15) in China 
Deze week ( 11 t/m 15 oktober 2021)  vind de UN Biodiversity Conference digitaal plaats. Volgend jaar zal deze worden voortgezet in Kunming, China. Eiwittransitie zou hier ook een urgent onderwerp moeten zijn. Om onze pijlen ook in de toekomst te blijven richten op deze verschuiving zal de Eerlijke Geldwijzer in mei 2022 een biodiversiteitsonderzoek uitbrengen waarbij we kijken naar investeringen en beleid van verzekeraars op biodiversiteit en drie sectoren, waarbij dierlijke productie ook weer een belangrijke rol zal spelen. Wordt vervolgd!

De Eerlijke Geldwijzer en World Animal Protection blijven zich de komende tijd inzetten voor financiering van, en investeringen in, een eiwittransitie.