Banken pakken ongelijkheid vrouw en man niet aan

05 maart 2020

Nederlandse banken schieten zwaar tekort in hun aanpak van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vier van de zeven onderzochte banken – ABN Amro, ING, NIBC en Van Lanschot – halen het wettelijk streefcijfer van minimaal 30 procent vrouwen aan de top niet. De Volksbank, Rabobank en Triodos halen dit wel. Vrijwel geen van de banken komt op voor vrouwenrechten bij bedrijven waarin ze investeren. 

Dit blijkt uit het nieuwe praktijkonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer, dat vandaag uitkomt in aanloop naar Internationale Vrouwendag. Voor het onderzoek keek de Bankwijzer ook naar tien mijnbouw-, elektronica-, papier- en kledingbedrijven waar het risico op geweld tegen vrouwen groot is en de gezondheid van vrouwen gevaar loopt. ABN Amro, ING en Rabobank lenen bij elkaar voor miljarden dollars aan deze bedrijven. Het is de eerste keer dat de Eerlijke Bankwijzer dit onderwerp heeft onderzocht.

Mijnbouw berucht
Peter Ras, projectleider Eerlijke Bankwijzer: ‘Komende zondag is het Internationale Vrouwendag. Banken lopen echt achter in de aanpak van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Banken moeten niet alleen zelf een grote inhaalslag maken, maar moeten zich ook inzetten voor verbetering van de positie van vrouwen in de bedrijven waarin ze investeren.’

De mijnbouw is een voorbeeld van een sector die berucht is als het gaat om schendingen van vrouwenrechten. Vrouwen krijgen rondom mijnen vaak te maken met gevaarlijke chemicaliën en geweld. ING leent ruim 2 miljard dollar aan drie onderzochte mijnbouwbedrijven, ABN Amro 1,7 miljard aan drie mijnbouwbedrijven, en Rabobank 1,1 miljard aan één bedrijf. Geen van deze banken rapporteert over de vraag of ze deze bedrijven aanspreken op de rechten en gezondheid van vrouwen.

De Volksbank en Triodos eisen van bedrijven waarin zij beleggen een zerotolerancebeleid op discriminatie van vrouwen. Andere banken doen dit niet. En hoewel het VN-agentschap UN Women hiervoor heldere aanbevelingen doet, heeft geen enkele bank beleid dat specifiek gericht is op bevordering van alle aspecten van gelijkstelling van mannen en vrouwen.

Geen vrouwen aan de top
Vier van de zeven onderzochte banken voldoen niet aan het wettelijk streefcijfer van minimaal 30 procent vrouwen aan de top, dat wil zeggen in de Raad van Bestuur én de Raad van Commissarissen. NIBC en Van Lanschot hebben minder dan 30 procent vrouwelijke commissarissen, ING minder dan 30 procent vrouwen in de Raad van Bestuur. In ING’s Executive Board zit zelfs geen enkele vrouw. ABN Amro haalt het minimum niet voor zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen. Geen van de zeven onderzochte banken heeft een vrouwelijke CEO aan het hoofd.

Het loonverschil tussen mannen en vrouwen in de financiële sector behoort tot het grootste in de Nederlandse economie, en nam de laatste jaren toe. Slechts twee banken, de Volksbank en NIBC, monitoren loonverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers en nemen maatregelen om deze te verkleinen. De Volksbank, waaronder ASN Bank en SNS vallen, toont de grootste inzet als het gaat om verbetering van de positie van vrouwen. Daarmee behaalt de Volksbank als enige een groene score in dit praktijkonderzoek.

Lees hier het persbericht en het onderzoeksrapport.