Blog: Blijven Volksbank en Vivat duurzame koplopers?

12 november 2019

Blijven Volksbank en Vivat duurzame koplopers?

Op 14 november bespreekt de Tweede Kamer de toekomst van de Volksbank (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS). De minister van Financiën wil de Volksbank, nu nog eigendom van de staat, graag privatiseren. Het andere onderdeel van wat vóór de crisis van 2008 SNS Reaal heette, is Vivat Verzekeringen. Deze levensverzekeringstak van Vivat is op dit moment praktisch verkocht aan Athora, een verzekeraar met het hoofdkantoor op de Bermuda-eilanden. Zowel Vivat als de Volksbank zijn koploper als het gaat om verantwoord en duurzaam bankieren en beleggen. De overheid moet er op toezien dat dat zo blijft.

De Volksbank profileert zich als de ‘bank die wil bankieren met een menselijke maat’, waarbij klant en maatschappij centraal staan. De bank wil vooral eenvoudige, begrijpelijke producten en diensten leveren, en vindt winstmaximalisatie niet het belangrijkste. Bovendien staan in de prestatie-indicatoren van de Volksbank onderdelen als ‘financiële onbezorgdheid’ en een ‘klimaatneutrale balans’. De staat heeft als eigenaar op dit moment de meeste controle over de toekomstige bestemming van de bank. Bij de verkoop speelt uiteraard de prijs een rol, maar dat zou niet het belangrijkste en zeker niet het enige moeten zijn. De minister zou ook moeten meewegen of de bank koploper en aanjager van verantwoord bankieren kan blijven.

Voor Vivat geldt ongeveer hetzelfde. Het concern, waaronder merken vallen als Zwitserleven, Reaal en Actiam (vermogensbeheer), komt in onderzoeken van de Eerlijke Verzekeringswijzer de afgelopen jaren vaak als verantwoorde belegger uit de bus. Dat bleef ook zo toen de verzekeraar eigendom werd van het Chinese Anbang. Op dit moment moet De Nederlandsche Bank (DNB) de overname door Athora nog goedkeuren. Athora heeft al aangekondigd meer risico te willen nemen met de beleggingen van de verzekeringstak. Wat betekent dit voor het beleggingsbeleid van Actiam, dat naast de Vivat-beleggingen ook beleggingen voor bijvoorbeeld pensioenfondsen beheert? Dat er veel gaat schuiven bij het concern lijkt zeker. En ook hier is de vraag: kan Vivat koploper en aanjager blijven van verantwoord beleggen?

Het past in de lijnen die DNB als toezichthouder uitzet om dat mee te wegen. De Nederlandsche Bank wijst de afgelopen jaren immers regelmatig op de financiële risico’s van het negeren van de duurzaamheidsimpacts van beleggingen. Zowel Vivat als de Volksbank blijven onder Nederlands toezicht staan. Het ligt dan ook voor de hand om hun rol als ‘duurzame’ financiële instellingen mee te wegen. De Kamer moet daar als het op 14 november over de Volksbank gaat op aandringen.