Betaalbare medicijnen laten grootste verzekeraars koud

25 april 2019

De negen grootste verzekeraars in Nederland beleggen voor ruim 14 miljard euro in negentien grote farmaceuten. Aegon en Allianz zijn de grootste investeerders: zij beleggen respectievelijk 2,8 en 8,2 miljard euro. Beide verzekeraars doen weinig tot niets om farmaceuten te stimuleren betaalbare medicijnen aan te bieden. Ook zetten ze zich niet in tegen belastingontwijking door farmareuzen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer

W
aarom zijn betaalbare medicijnen belangrijk?
Betaalbare medicijnen zijn van levensbelang, vooral voor arme mensen in Nederland én in ontwikkelingslanden. Vooral Aegon en Allianz moeten hiermee aan de slag. Als verzekeraars beter samenwerken, kunnen ze farmaceuten dwingen om niet langer hoge winsten te boeken over de ruggen van burgers.


Waarom is belastingontwijking een probleem?
Belastinginkomsten zijn cruciaal voor overheden. Ze betalen er diensten mee zoals gezondheidszorg en onderwijs. De Financial Times schreef in maart 2018 over de forse kloof tussen wat farmaceuten zeiden aan belasting te hebben betaald en wat zij daadwerkelijk betaalden. Uit onderzoek van Oxfam in september 2018 bleek dat farmaceuten hun winsten op grote schaal verschuiven naar belastingparadijzen.

Wat doen verzekeraars om farmaceuten betaalbare medicijnen te laten maken en belastingontwijking door farmaceuten tegen te gaan?


  • Allianz belegde 8,2 miljard (in 2019) in farmaceuten maar doet vrijwel niets om ze te stimuleren betaalbare medicijnen aan te bieden. Ook tekende Allianz nog niet de investeerdersverklaring van de Access to Medicine Index. En Allianz doet niets om belastingontwijking door farmaceuten tegen te gaan.
  • Aegon belegde 2,8 miljard (in 2019) in farmaceuten maar doet niets om ze te stimuleren betaalbare medicijnen aan te bieden. Ook tekende Aegon nog niet de investeerdersverklaring van de Access to Medicine Index. En Aegon doet expliciet niets om belastingontwijking door farmaceuten tegen te gaan.
  • CZ, Menzis en VGZ ondernemen wel enige actie om de toegang tot medicijnen te bevorderen. De investeerdersverklaring van de Access to Medicine Index hebben ze echter niet getekend. NN heeft de Investeerdersverklaring van de Access to Medicine Index wel getekend
  • Menzis, NN en VGZ doen weinig of niets tegen belastingontwijking door farmaceuten.
  • Achmea, ASR en Vivat/Actiam zetten zich wél actief in voor betaalbare medicijnen. Ze hebben ook de investeerdersverklaring van de Access to Medicine Index getekend. Tevens ondernemen zij enige actie tegen belastingontwijking door farmaceuten.

Beloftes van verzekeraars na dit onderzoek

  • Achmea en Menzis beloofden in het kader van dit onderzoek om binnen één jaar hun inzet ten aanzien van betaalbaarheid van medicijnen verder te intensiveren.
  • Achmea, ASR, CZ en Vivat beloofden om in het komende jaar meer actie te ondernemen om farmaceuten te bewegen niet bij te dragen aan belastingontwijking.

Lees het persbericht, het engelstalig onderzoeksrapport of de nederlandstalige samenvatting